FX-602P $WikiTagline
 
***P0
    MAC “(n)?” HLT Min00 Min0F 1 M+0F 
LBL1 
    AC “(a AR00 )?” HLT IND Min00 
  DSZ GOTO1 
    MR0F Min00 1 M+00 AC “(a0)?” HLT IND Min00 AC 
LBL2 
     “(x)?” HLT “f(#)?” IND Min0F MR0F Min00 1 M-00 AC 
LBL3 
    IND MR00 = × IND MR0F + 
  DSZ GOTO3 
    MR0F Min00 1 M+00 0 + IND MR00 = “;=#” HLT 
  GOTO2